Welkom bij het LME

Op deze site vindt u alle informatie over het medezeggenschapsplatform LME. In het LME werken de centrale ondernemingsraden van Essent, NUON, ENECO en DELTA samen aan de belangenbehartiging van werknemers in de energiedistributiesector.

Deze sector is nationaal en internationaal stevig in beweging vanwege nieuwe wetgeving, liberalisering en commercialisering. Het LME houdt de vinger aan de pols om eventuele negatieve gevolgen voor personele, organisatorische en sociale aangelegenheden in de bedrijven voor te blijven. En om zo nodig de politiek te be´nvloeden. Een recent voorbeeld is de discussie over de unbundling van energiedistributiebedrijven.

á